راهنمای خرید سشوار (قابلیت های یونی و تورمالین)

راهنمای خرید سشوار (قابلیت های یونی و تورمالین)

اگر اخیرا برای خرید سشوار اقدام کرده باشید احتمالا با اصطلاحات جدیدی روبرو شدید که انتخاب یک سشوار مناسب را برایتان سخت کرده باشد.ما در این سری از مقالاتمان

قصد توضیح برخی از این اطلاعات را داریم.

امروز سراغ قابلیت های یونی و تورمالین میریم و با هم بررسی میکنیم که این قابلیت ها دقیقا چه کاری انجام میدهد و مناسب چه افرادی میباشد.

ویژگی یونی:

سشوار هایی که دارای این قابلیت ها باشند معمولا دارای یک قطعه الکتریکی بیشتر نسبت به سشوار های معمولی میباشد و کار این قطعه یونیزه کردن هوای خرجی سشوار و

یا به عبارتی تولید ذرات یونی منفی تولید میکند.

احتمالا به این فکر میکنید که ذرات یون منفی چه فایده ای دارند و چه کاری انجام میدهد ؟

قضیه از این قرار است ، ذرات یون منفی به قطرات بین مو های شما میخورد و با کاهش جاذبه های بین ملکولی اب و برقراری پیوند کووالانسی با سر مثبت هیدروژن آب

باعث خورد شدن و کوچک شدن ذرات اب و در نتیجه خشک شدن سریع تر مو های شما میشود.

این سشوار برای مو های ضخیم تر و یا به طور کلی برای مو هایی مناسب است که سخت خشک میشود .

ویژگی تورمالین:

سشوار هایی که با این قابلیت عرضه میشوند برای یونی کردن هوا به جای استفاده از یک قطعه الکتریکی ، از یک قطعه سنگ معدنی(نمونه انرا در تصویر زیر میبینید )

استفاده میکند . این قطعه سنگ در دمای بالا میتواند باعث یونی شدن هوای سشوار شود .

این نوع سشوار ها از توانایی بالا تری در یونی کردن هوای سشوار دارند و منبعی طبیعی برای این امر استفاده میکنند.

از تفاوت های این دو قابلیت باید به موارد زیر اشاره کنیم :

  • قابلیت تورمالین نیاز به مصرف برق اضافه برای تولید یون ندارد.
  • برای فعال سازی قابلیت تورمالین در نیاز به هوای گرم دارد و این قابلیت در دمای پایین عمل نمیکند. اما سشوار های یونی به علت منبع الکتریکی در هر دمایی قابلیت

تولید یون را دارند.

  • قابلیت تورمالین یک روش با منشع طبیعی و معدنی میباشد میباشد در حالی که قابلیت یونی منشعی الکتریکی و مصنوعی دارد.
  • سشوار های تورمالین به مراتب کران تر از سشوار های یونی میباشند. 

نمونه سنگ تورمالین


در قسمت بعد میتوانید در مورد انواع المنت های سشوار مطالبی را بخوانید.

نظرات بازدیدکنندگان