میکسر ورزشی

ABM-13029-A

محصول جدید

  • دو مخزن مایع جداگانه 
  • درب آسان نوش جداگانه برای هر مخزن 
  • مخزن مایعات درجه بندی شده 
  • هر مخزن با ظرفیت 350 میلی لیتر /350ml

این مدل تمام شده است

تولیدکننده