دارت سوزنی کوچک

ABM-13013

محصول جدید

  • دارای 2 دارت
  • اندازه 10 اینچ
  • دارای کیفیت عالی
  • نوع دارت سوزنی و دارای2 عدد تیر پرتابی
  • جنس صفحه سیبل از کاغذ فشرده
  • دارای کمربند فلزی دور سیبل
  • نوع سیبل دو طرفه

این مدل تمام شده است

تولیدکننده