عکس مقاله انگشتر (3)
سایز انگشتر خود را به راحتی پیدا کنید!

اگر قصد خرید انگشتر به صورت اینترنتی را دارید اما نمی دانید چه سایز انگشتری مناسب شماست، با استفاده از راهنمای زیر سایز انگشتر خود را به راحتی در خانه تعیین کنید.

در هنگام تعیین سایز انگشت خود بهتر است نکات زیر را در نظر بگیرید:

-سایز انگشتر باید طوری تعیین شود که نه تنگ باشد و نه گشاد به طوری که هنگام درآوردن و دست کردن به راحتی از برآمدگی انگشت عبور کند.

-برای اطمینان از صحت اندازه‌گیری بهتر است اندازه‌گیری را چندبار تکرار کنید.

-اندازه انگشت در طول روز و در دماهای مختلف تغییر می‌کند. بهتر است اندازه‌گیری را در هوای گرم و در پایان روز انجام دهید.

-سایز انگشت در دست‌های چپ و راست و انگشتان متفاوت متغیر است پس بهتر است سایز انگشت را بر اساس انگشتی که می‌خواهید انگشتر را به آن دست کنید، تعیین کنید.

روش اول:

با استفاده از یک انگشتر که مناسب دست شما است می‌توانید سایز انگشت خود را به‌دست آورید به‌این‌صورت که با استفاده از یک خط‌کش قطر آن را اندازه گرفته و با استفاده از جدول زیر سایز را مشخص کنید.
روش دوم:

با استفاده از یک تکه کاغذ به طول 12 تا 16 سانتی و یا یک تکه نخ و یا حتی با با استفاده از یک متر خیاطی سایز انگشت خود را تعیین کنید.

به این صورت که یک تکه چسب نوار کاغذی را دور دست خود به‌طوری ببندید که بتوانید آن را در بیاورید و دوباره دست کنید. (از روی برآمدگی انگشت به راحتی عبور کند.) قسمت اضافه کاغذ را با یک قیچی یا کاغذ جدا کنید.حلقه کاغذی را از انگشت خود دربیاورید و آنرا بایک قیچی از قسمت کاغذی (نه از قسمت چسب) باز کنید. اندازه نوار را با یک خط‌کش به دست بیاورید و با استفاده از جدول زیر سایز انگشتر خود را تعیین کنید.جهت اطلاع از سایز گردنبند مناسب خود نیز اینجا کلیک کنید.