چاقو تیزکن

محصول جدید

  • کاربرد راحت و اسان 
  • ایمنی
  • بسیار با کیفیت و کاربردی
  • عایق لاستیکی که مانع لغزیدن  روی میز می شود

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

  • برای دیدن عکس با کیفیت محصول به روی آن کلید کنید