پوست کن 3 تایی tripel slicer

ABM-19016

محصول جدید

  • برای بریدن، پوست کندن، تکه کردن، برش پنجره ای و حلقه کردن 
  • این پوست کن دارای سه تیغه: 1-یک تیغه ی دندانه دار (برای بریدن و پوست کندن) 2- تیغه ی سبزیجات و گوشت 3- تیغه ی سرامیکی برای پوست کندن ضخیم یا نازک می باشد
  • این پک شامل یک چاقوی آرایش دهنده و یک چاقوی حلقه کن برای زینت دادن به مواد غذایی

این مدل تمام شده است

تولیدکننده